In een groep zijn de deelnemers elkaars spiegel, waardoor het mogelijk is om snel de diepte in te gaan. Dat is aan de ene kant confronterend, aan de andere kant ontstaat er meestal binnen korte tijd een vertrouwen in elkaar, omdat ieder de wens heeft datgene van zichzelf te delen en feedback te krijgen over zaken die in het dagelijkse leven moeilijk open komen te liggen. De meeste groepen begeleid ik vanuit het Itip, waar ik sinds 18 jaar werkzaam en mee verbonden ben.

Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende opleidingstrajecten zie de website: www.itip.nl (onder 'Leven' en 'Opleidingen').