Groep: Winterintensive

Deze intensive biedt de mogelijkheid om vanuit alle rust en aandacht stit te staan bij wat er in je leeft. In de winter komt de natuur tot stilstand zodat wat onder de grond zit, opnieuw kan ontkiemen. Bij ons mensen werkt dat ook zo. Eerst is er stilte en rust nodig, om patronen die ons belemmeren onder ogen te zien en los te laten. Dan kunnen antwoorden op onze persoonlijke levensvragen zich als vanzelf aandienen.

Voor meer informatie zie de website van het Itip: klik hier.